2021 Yılı Gümrük Sirküleri

Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2021-12-19 2021 – 142 Çin menşeli menteşe ve sabit askılık ithalatında uygulanan dampinge yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı. 2021-12-19 2021 – 141 2022 yılı Usulsüzlük Cezası ve Geri Verme – Kaldırma İşlemlerine Yetkili Gümrük İdareleri tutarları değiştirildi. 2021-12-10 2021_133 “Made in Türkiye” ibaresi hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. 2021-12-03 2021_130 Üçüncü bir ülkede düzenlenen fatura ve GTS kapsamında tercihli tarifeden faydalanabilecektir. 2021-11-12 2021_121 Gümrük Yönetmeliği Geçici 16-3 ve 16-4 Maddesinin Uygulanması Hakkında yazı yayımlandı. 2021-11-12 2021_120 Covid-19 nedeniyle Dahilde İşleme Rejiminde ilave süre verilecek. 2021-11-05 2021_116 Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ve ABD EMY’ye yönelik düzenleme yapıldı. 2021-11-04 2021_115 Fermuarlar, cam elyafları ve deri taklidi mensucatlarda damping düzenlemeleri yapıldı. 2021-11-04 2021_114 Dahilde işleme rejiminde beyan ve kontrol sonucu GTİP değişikliği halinde yapılacak işlemler belirtildi. 2021-10-27 2021_110 İhracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu kapsamı dışında bulunan ülkeler yeniden belirlendi. 2021-10-01 2021_100 İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapıldı. 2021-10-01 2021_096 İzinli Gönderici Yetkisine İlişkin Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 2021-09-13 2021_092 Malezya menşeli bazı lastiklerin ithalatında önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma açıldı. 2021-09-13 2021_090 poliesterden sentetik devamsız lifler ithalatında dampingin kısmen askıya alınmasına karar verildi. 2021-09-09 2021_088 poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında dampingin kısmen askıya alınmasına karar verildi. 2021-08-25 2021 – 079 Gümrük Kanunu'nun 235/4-c maddesine göre düzenlenmiş cezalar Yapılandırmaya konu edilebilecek. 2021-08-25 2000_178 Gümrükler Genel Müdürlüğü