2019 Yılı SGK Sirküleri

Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2020-06-02 2020_135 Geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik taleplerine ilişkin düzenlenecek APHB’lerin SGK’ya gönderilme süresi uzatılmıştır. 2020-06-02 2020_134 Hatalı teşvik kayıtlarının düzeltilmesinde süre Ocak-2021 dönemine uzatılmıştır. 2020-05-11 2019_155 Kısa Çalışma Ödeneği Personele Fazla Ödenmesi Durumunda Yapılması Gerekenler. 2019-11-30 2019_193 yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimlerine ilişkin uygulama değişikliği 2019-11-27 2019_191 4447 sayılı Kanun’un geçici 19'uncu maddesinde yapılan hatalı tanımlamalar hakkında SGK Genel Yazısı yayımlandı 2019-10-14 2019_173 SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek. 2019-10-14 SGK 15121183 nolu Genel Yazısı 08.10.2019 2019-10-09 2019_170 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 26 Meslek Daha İlave Edildi. 2019-10-08 2019_165 İş Kazası Soruşturmaları ve Geçici İş Göremezliğe Esas Çalışılmadığına Dair Bildirimlerde Değişiklik Yapıldı. 2019-10-08 SGK 2019-20 Genelge 2019-09-10 2019_162 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’te Değişiklik. 2019-09-10 2019_161 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırması Bozulan İşverenlere Yeni İmkan Sağlandı. 2019-09-05 2019_157 İstirahatli Bulunduğu Dönemde Sigortalılığı Sona Eren Kişi Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alamaz. 2019-09-02 2019_153 Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim İşlemleri Hakkında 2019-17 Sayılı Genelge Yayımlandı. 2019-09-02 2019_152 Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Hakkında 2019-16 Sayılı Genelge Yayımlandı. 2019-09-02 sgk genelge 17 SGK 2019-17 Nolu Genelge 2019-09-02 sgk genelge 16 SGK 2019-16 Nolu Genelge 2019-07-24 2019_145 Yurt Dışında Çalışanların Hizmet Borçlanma Tutarı Artırıldı. 2019-07-19 2019_139 Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi. 2019-07-17 2019_138 2019Temmuz Ayında Ertelenen SGK Yükümlülükleri Yeniden Belirlendi. 2019-07-09 2019_136 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Çırak ve Kalfalık Eğitimine İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı. 2019-07-04 2019_130 Mali Tatil Uygulamasına İlişkin SGK İşlemleri 2019-06-27 2019_127 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı. 2019-06-18 2019_122 Serbest Zaman İzni Olarak Kullandırılan Fazla Mesai Ücreti Sigorta Primine Tabi Değildir. 2019-06-14 2019_117 Prim Teşviki, Destek ve İndirim Uygulamalarına İlişkin 2019-15 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı. 2019-05-30 2019_109 Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine Esas İş Göremezlik Raporlarında Aranan Başhekim Onayı Kaldırıldı. 2019-05-28 2019_108 Otomatik Tescilli İnşaat İşyerlerinde İlişiksizlik Belgesi İçin SGK’ya Başvuruya Gerek Kalmadı. 2019-05-22 2019_106 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” Yayımlandı. 2019-05-22 2019_105 Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı. 2019-05-13 2019_101 Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı. 2019-05-11 2019_100 Sözleşmenin Uzun Süren Hastalık Nedeniyle Feshine İlişkin “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı”. 2019-05-04 2019_098 “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” Tamamen Yenilendi. 2019-04-26 2019_090 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi ve Güvenlik Raporu Tebliğleri. 2019-04-15 2019_084 Arabuluculuk Uygulaması ve İşe İade Dışında Anlaşmaya Varılması Halinde SGK ve Gelir Vergisi Mükellefiyeti. 2019-04-02 2019_077 Askerlik ve Doğum Borçlanması Taleplerinin e-devlet Altyapısı Üzerinden Gerçekleştirilmesi. 2019-03-29 2019_076 “Hediye Çeki” Uygulaması Şeklinde Çalışanlara Yapılan Yardımların Ayni Yardım Olarak Sayılıp Sayılmayacağı ve Sigorta Primine Tabi Olup Olmayacağı. 2019-03-29 2019_075 İş Akdinin İkale Sözleşmesi İle Sonlanması Halinde Ödenen Ücretlerin Sigorta Primine Dahil Edilip Edilmeyeceği. 2019-03-26 2019_070 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı. 2019-03-23 2019_067 Ücret ve Prim Desteği Uygulamasının Usul ve Esasları. 2019-03-22 2019_065 Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş APHB’lerin e-Bildirge v.2 Üzerinden İnternet Ortamından Gönderilmesi. 2019-03-08 2019_058 Sosyal Güvenlik Kurumu Konut Kapıcılığı İşyerlerini Kolay İşverenlik Kapsamına Aldı. 2019-02-22 2019_052 7166 Sayılı Kanun İle Getirilen İşverenlere Yönelik Yeni Ücret Desteği. 2019-01-31 2019_038 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarları Belli Oldu. 2019-01-30 2019_036 SGK Eksik Gün Nedeni Kısmi İstihdam (06) Seçilmesi Halinde 20 Günden Fazla Bildirime İzin Vermiyor. 2019-01-28 2019_034 7161 Sayılı Kanun’da Yer Alan İşsizlik Sigortası ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler. 2019-01-25 2019_029 2019 Yılında Sigortalılar İçin Geçerli Olacak Prime Esas Kazanç, Sigorta Primi, İstisna ve Ödenek Tutarları.