Vergi

Vergi

Hizmetin genel amacı; ödenecek Kurumlar Vergisinin doğruluğunu tespit ederek kamu yararı ilkesinin yerine getirilmesidir. Tasdik hizmeti; olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra, hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine olanak vermektedir. Belirlediğimiz vergi stratejileri ile hedeflerinize başarı ile ulaşmanızı sağlıyoruz.Günümüz bilgisayar teknolojileri ve internet ağı sayesinde nerede olursanız olun zamanında hizmet verebiliyoruz. Her konuda vergi ve mevzuat  desteği sunabiliyoruz.

Tam Tasdik Hizmetleri : 

•    Resmi defter ve belgeler ile  ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,  
•  Vergi beyannamelerinin mevzuata uygunlu”ğunun kontrolü, 
•   Denetim sürecinde saptanan  hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi, 
•  Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluğunun kontrolü ve tasdik edilmesi, tam tasdik raporunun düzenlenmesi, 
• Ara dönem mali tablolarının denetimi sonucunda yönetime rapor sunulması.


Diğer Tasdik Hizmetleri :
•    Sermayenin Ödendiğinin Tespit Edilmesi, 
•    Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farklarının Mevcut Olduğunun Tespiti ve Sermaye ye İlave 
Edilmesinin Onaylanması
•    KDV İadesi ve Mahsubu İşlemleri,  
•    Kurumlar Vergisi`nden İstisna Edilmiş Kazançlara İlişkin Tasdik işlemleri, 

  •  Banka  Kredisi ve Teminat Mektuplarının Alımı İçin Bankalara Verilecek Olan Hesap Özeti Belgelerinin Tasdik İşlemleri, 
    •    Yatırım İndirimine İlişkin Tasdik İşlemleri,  
    •    3568 Sayılı Yasa ile Vergi Mevzuatı Usul Kanunu Gereğince Tasdiğe Tabi Diğer  İşlemler.