2018 Yılı SGK Sirküleri

Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2019-01-14 2019_024 7143 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında SGK Borç Yapılandırmasının Usul ve Esasları Açıklandı. 2019-01-11 2019_023 Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemleri İnternet Ortamından yapılacak. 2019-01-07 2019_017 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işsizlik sigortası teşvikinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı tebliğ yayımlandı. 2018-12-28 2018_131 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler. 2018-12-27 2018_130 İlave 6 Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulaması 31 Aralık 2019 Tarihine Uzatıldı. 2018-11-24 2018_115 Uyumlu Prim Borçlularının Belirlenmesine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı. 2018-11-21 2018_113 Sigortalılara Ödenen Geçici İşgöremezlik Ödeneği İşveren Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek 2018-11-13 2018_111 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. 2018-10-06 2018_098 SGK Borçların Zamanaşımına Uğraması Konusunda 2012 27 Sayılı Genelgede Değişiklik Yaptı 2018-09-01 2018_086 Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Ödeme Süresinin Uzatılması. 2018-08-28 2018_085 SGK 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu İle İlgili Tahsilat İşlemlerini Açıkladı. 2018-07-05 2018_074 7103 Sayılı Kanun İle Getirilen Yeni Nesil İstihdam Teşviki İle İlgili Esasları İçeren SGK Genelgesi Yayımlandı. 2018-06-29 2018_070 2018 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin Detayların Yer Aldığı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayımlandı. 2018-06-02 2018_063 Geriye Yönelik SGK Teşviklerinden Yararlanmanın Usul ve Esasları 2018-06-02 SGK İşyeri bildirgelerinin Elektronik ortamda verilmesi 2018-05-11 2018_048 Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı İşleme Alındı