2020 Yılı Gümrük Sirküleri

Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2021-04-14 2021_036 İthalat işlemlerinde elektronik başvuru sistemi yeniden düzenlendi 2020-12-18 2020_181 2021 yılında geçerli olacak usulsüzlük cezası, çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan bazı tutarlar yeniden belirlenmiştir. 2020-09-25 2020_160 Geçici süre ile yüksek oranlı İlave Gümrük Vergisi uygulamasında süre uzatılmıştır. 2020-06-09 2020_140 Gözetime tabi ürünlerden bazılarının GTİP ve gözetim tutarlarında güncellemeler yapılmıştır. 2020-06-06 2020_139 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yer alan yükümlülüklerle ilgili durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinde yeniden başlayacağı açıklanmıştır. 2020-06-06 2020_138 Sektör bazlı azami döviz kullanım oranları belirlenmiştir. 2020-05-23 2020_127 Endonezya mukimi birtakım firmalarca üretilen iplik eşyası için dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 2020-05-23 2020_126 Çeşitli ülke menşeili iplik eşyaları için uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmiştir. 2020-05-20 2020_125 Mermerler, granitler, kauçuktan eşya, pamuktan iplikler, camdan bazı eşya, bazı demir-çelik ürünleri ve elektronik eşya gibi muhtelif cinsteki eşya ithalatında ilave gümrük vergisi (İGV) alınması kararlaştırılmıştır. 2020-05-15 2020_120 Avrupa Birliği tarafından Türkiye menşeli demir-çelik ürünlerine anti-damping soruşturması açılmıştır. 2020-05-11 2020_115 Plastik, ahşap, demir-çelikten bazı eşyalar ile beyaz eşya, saat gibi muhtelif eşyaya ilave gümrük vergisi getirilmiştir. 2020-05-06 2020_109 Yetkilendirilmiş yükümlülerin izlenmesi tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. 2020-05-05 2020_107 3920.20.21.00.19 GTİP’li İran menşeli eşyaya uygulanan kota 3 yıl uzatılmıştır. 2020-05-05 2020_106 İran menşeli polyester elyaf ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüğün süresi uzatılmıştır. 2020-05-05 2020_105 Bazı ürünler için İlave Gümrük Vergisi ihdas eden 2424 sayılı Kararda değişiklikler yapılmıştır. 2020-05-04 2020_104 Etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit; ihracı kayda bağlı mallar listesinden çıkarılmıştır. 2020-05-04 2020_103 Bazı tıbbi cihazların ihracatındaki ön izin uygulaması kaldırılmıştır. 2020-04-29 2020_098 Bazı Eşyaların Antrepo Teminat Oranı % 25 Olarak Belirlenmiştir. 2020-04-29 2020_097 Gümrük Beyannamelerinin Kırmızı Hatta Sevkinde Yaşanan Artış 2020-04-23 2020_090 MEDOS’ta düzenlenen ATR ve tüm menşe ispat belgeleri gümrük memurlarınca imzalanmayacaktır. 2020-04-21 2020_083 Bazı tekstil ürünlerine uygulanan İlave Gümrük Vergisi oranları değiştirildi, Maksimum-Minimum hesabı kaldırılmıştır. 2020-04-21 2020_082 Bazı plastik, elektrikli ve elektronik ürünler başta olmak üzere muhtelif cinste eşyaya İlave Gümrük Vergisi getirilmiştir. 2020-04-20 2020_080 72’nci fasıl’da yer alan bazı demir-çelik ürünlerinin gümrük vergisi geçici olarak artırılmıştır. 2020-04-17 2020_077 Menşe İspat Belgelerinin sonradan ibraz edilmesi. 2020-04-07 2020_068 Limon ihracatına ön izin getirilmiştir. 2020-04-03 2020_063 Bazı sanayi ürünleri için getirilen tarife kontenjanının kullanımına ilişkin tebliğ yayımlanmıştır. 2020-04-02 2020_060 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi yenilenme süreleri uzatılmıştır. 2020-04-02 2020_059 Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır 2020-04-01 2020_057 Coronavirüs tedbirleri kapsamında menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz süresinde değişiklik yapılmıştır. 2020-03-25 2020_046 Bazı Gümrük Rejimlerinde süre sonu 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 2020-03-25 2020_044 Solunum cihazları ve tek kullanımlık maskelere uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırılmıştır. 2020-03-25 2020_043 Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkole uygulanan gümrük vergisi sıfırlanmıştır. 2020-03-23 2020_040 Emniyet camlarına uygulanan gözetim uygulaması kapsamı dışındaki ürünler belirlenmiştir. 2020-03-23 2020_039 Dahilde işleme izin belgelerinde izinlerinde mücbir sebep nedeniyle ek süre tanınmasına ilişkin yazı yayımlanmıştır.