2019 Gümrük Sirküleri

Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2019-12-02 2019_198 Dahilde İşleme İzin Belgeleri İzinlerine süre uzatım imkanı getirildi. 2019-11-30 2019_195 Bazı çapa makineleri yanında Tek akslı traktörler için de gözetim uygulaması başlatıldı 2019-11-16 2019_186 Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 G.T.İ.P.’i altında yer alan eşya ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi. 2019-09-05 2019_159 LED ampul, plastikten bazı torba ve çantalar ile bazı oyuncak, oyun ve spor malzemelerinin ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 2019-07-04 2019_131 Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No4)’nde Değişiklik Yapıldı. 2019-06-19 2019_126 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı ve İthalatına İlişkin Tebliğler Yayımlandı. 2019-06-19 2019_125 2019-24 Sayılı Genelge İle “Yabancı Firma Kayıt Sistemi (YFKS)” Programı Oluşturulmuştur. 2019-06-14 2019_119 Teleprojektör, Televizyon Gibi Kimi Eşyanın İthalatında Uygulanan İlave Gümrük Vergisi Kaldırıldı. 2019-06-14 2019_118 İran, İthalatı Yasaklı Ürünler Listesine 153 Ürün Daha Ekledi. 2019-06-10 2019_111 Sınırlardan Öncelikli Geçiş Hakkında Düzenlemeler Yapılmıştır. 2019-05-22 2019_107 ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanmakta Olan Ek Mali Yükümlülük Oranları Düşürülmüştür. 2019-05-16 2019_104 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar Kapsamı Bazı Maddelerde Değişiklik Yapıldı. 2019-05-15 2019_102 Bazı Tekstil Ürünlerine Uygulanan Tarife Kontenjanlarının Dağıtım Yöntemi İle Başvuru Usul ve Esasları Düzenlendi. 2019-05-11 2019_099 Yunanistan Menşeli veya Çıkışlı Bazı Mensucatın Anti-Damping Önleminin Uygulanmasına Karar Verildi. 2019-04-26 2019_091 Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi Yayımlanmıştır. 2019-04-10 2019_081 Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Genelge Yayımlandı. 2019-04-03 2019_078 Ek Mali Yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi Uygulamalarında Tedarikçi Beyanı ve İhracatçı Beyanının Sonradan Verilmesine İlişkin Yazı Yayımlandı. 2019-03-28 2019_073 Gümrüklerde Yaşanan Bazı Problemlere İlişkin Yazı Yayımlandı. 2019-02-08 2019_042 Kur Farklarının İthalatta KDV Matrahına Dahil Edilip Edilmemesine İlişkin Bir Yazı Yayımlandı. 2019-01-25 2019_028 İthalatta Aranan Gözetim Belgesi ve Kıymet Artırımına İlişkin Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Genelge Yayımlandı. 2019-01-24 2019_027 Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İlişkin Düzenleme Yapıldı.