Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Sanayinin ve ticaretin gelişmesi ve özellikle seri üretim-seri satış usullerinin gelişmesi ile tüketici hakları da beraberinde gelişmiştir. Avrupa Birliği, Tüketici Haklarına ilişkin beyanname yayımlamış, asgari tüketici haklarını tespit etmeye çalışmıştır. Ülke ekonomilerinin korunması ve sağlıklı bit ticari hayatın oluşmasında önemli bir yer tutan tüketici hakları, oldukça kolay başvuru yolları ile zahmetsiz ve masrafsız bir şekilde tüketicilerin haklarına ulaşması imkânı sunmaktadır. Zengin ve güçlü satıcı/sağlayıcılar karşısında tüketiciler korunarak pozitif bir ayrımcılığa gidilmiştir.

Günümüzde başarılı tüketici örgütleri sayesinde her geçen gün bilinçlenen tüketiciler, haklarını aramakta, şirketler de her geçen gün kendini yenileyerek tüketici taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. Tüketicilerin ekonomik hayatlarını daha iyi koruyabilmek, sunulan mal ile hizmetlere kalite ve ticarete düzen getirebilmek için devamlı olarak yenilenen ve gelişen bu hukuk dalında MEGA GLOBAL GRUP müşterilerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

MEGA GLOBAL GRUP’un Tüketici Hukuku alanında sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Hukuki DanışmanlıkHizmetleri:

 1. Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
 2. Ayıplı Mallardan doğan davalar
 3. Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
 4. Devre tatillerden doğan davalar
 5. Garantili mallardan doğan davalar
 6. Haksız şartlardan doğan davalar
 7. Kapıdan satış - mesafeli satışlardan doğan davalar
 8. Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar
 9. Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
 10. Paket turlardan doğan davalar
 11. Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 12. TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 13. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"ne müracaatlar
 14. Tüketici kredilerinden doğan davalar
 15. Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular
 16. Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular

 

Danışmanlık Hizmetleri:

 1. Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 3. İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
 4. Kapıdan satış ve mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 5. Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
 6. Konut finansmanı ve tüketici kredileri sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 7. Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 8. Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 9. Paket tur sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 10. Taksitli ve kampanyalı satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 11. Ticari reklam ve ilanların Tüketici hukuku çerçevesinde denetlenmesi, düzenlenmesi
 12. Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
 13. Tüketici şikâyet hattı kurulması ve tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma

 

 

 

 

E – TİCARET TÜKETİCİ HUKUKU HİZMETLERİ

E-ticaret Sektörü, hızla gelişen fakat tüketiciler nezdinde ciddi güven sorunları yaşanan, bu sorunların aşılması adına her geçen gün kendini yenileyerek büyümeye devam eden önemli bir sektördür. E-ticaret sektöründe, gerek şirketler tarafından gerekse tüketiciler tarafından kötüye kullanılmaya müsait açık kapıların sayısı bir hayli fazladır. Bu sebeple de sık sık ya şirketlerin ya da tüketicilerin mağduriyetine yol açan sorunlarla karşılaşılmasına alışılan, aslında daha çok ve daha katı kurallara sahip olması gereken bir sektördür. Ancak, elektronik ticaretin her geçen gün daha fazla yaygınlaşmasına karşılık, ne yazık ki ülkemizde hala bu sektörün yeteri kadar kurallara sahip olduğu söylenemeyecektir. Var olan kurallar, tüketici hukuku içerisinde kabul edilen işlemler ve rekabetten dolayı şirketlerin kendi içlerinde oluşturdukları uygulamalardan ibarettir.

MEGA GLOBAL GRUP, tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle e-ticaret siteleri ve işletmecilerine ve e-ticaret sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti vermektedir.MEGA GLOBAL GRUP’un e-ticaret alanında sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

 

Koruyucu/Önleyici Hukuki Danışmanlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “e-ticaret sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek
 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak
 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren e-ticaret  sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 4. E-ticaret sitesinin hukuki alt yapısını kurmak
 5. Tüketici işlemlerinde kullanılan e-ticaret sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 6. Yeni e-ticaret sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak
 7. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak
 8. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak
 9. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 10. Mevzuat taraması ile e-ticaret sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu
 11. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, e-ticaret sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

                               

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. E-ticaret sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi
 2. E-ticaret sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi
 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması
 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi
 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması
 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi
 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması
 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi
 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi
 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetmen ve müfettiş denetimi sürecinin yönetimi