2020 Yılı SGK Sirküleri

Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2020-12-04 2020_180 27256 Kanun Numaralı “İlave İstihdam Prim Desteği” uygulamasına ilişkin usul ve esaslar. 2020-12-04 2020_179 İşverenlere, Covid-19 nedeniyle 31.12.2020 tarihine kadar yeniden kısa çalışma başvurusunda bulunma imkanı getirilmiştir. 2020-11-19 2020_174 İşe iade davası nedir? Hangi hallerde işe dönüş davası açılır? İş akdinin feshinde usul? 2020-11-19 2020_173 7256 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişiklikler ve Kanunun Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri. 2020-11-19 2020_172 Ertelenmiş SGK primlerinin KDV iade alacağı ile ödenmesi. 2020-10-19 2020_168 Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetine işveren tarafından müdahaleye dair Anayasa Mahkemesi’nin yeni kararı uyarınca çalışanlara ait kurumsal e-postalara işverenlerin erişmesi ve iş akdinin feshinde delil olarak kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar 2020-10-13 2020_165 Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Yeni Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. 2020-10-02 2020_163 İş sağlığı ve güvenliği giderlerine katkı için işverenlere sağlanan destekten faydalanma usul ve esasları 2020-09-24 2020_159 GİB tarafından ‘’Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü’’ yayımlanmıştır. 2020-09-04 2020_154 SGK, arabuluculuk kararlarına istinaden iş akdinin feshi tarihi görüşünde değişikliğe gitmiştir. 2020-09-04 2020_153 Kısa çalışma uygulaması tüm sektörler için 2 ay daha uzatılmıştır. 2020-09-04 2020_152 “Fesih yasağı” ve “Pandemi Ücretsiz İzin” uygulaması 17.11.2020 tarihine uzatılmıştır. 2020-06-25 2020_145 Çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarını gösterir tebliğde değişiklik yapılmıştır. 2020-06-22 2020_143 İşveren işlemlerine yönelik 2020-20 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır. 2020-05-19 2020_124 Geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik taleplerinde 31.05.2020 ve 01.06.2020 tarihlerine dikkat. 2020-05-11 2020_114 Covid-19 ile ilgili olarak SGK Genelgesi yayımlanmıştır. 2020-05-11 2020_113 İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneklerine İlişkin Normal veya Fazla Ödeme Detay Görüntüleme Ekranı Açılmıştır. 2020-05-11 2020_112 Kısa çalışma ödeneğinin personele fazla ödenmesi durumunda yapılması gerekenler. 2020-05-07 2020_110 İŞKUR e-Şube’de Kısa Çalışma Ödeneği gerçekleşen kişilere ait ödeme gün ve tutar bilgisi açılmıştır. 2020-05-06 2020_108 Anayasa Mahkemesi, geriye dönük prim teşvik faiz hesabında dikkate alınan SGK’ye yapılan başvuru tarihi ölçütünü dava açan işverenler yönünden iptal etmiştir. 2020-04-29 2020_099 SGK Covid-19 ücretsiz izin XML girişi modülü aktifleşmiştir. 2020-04-24 2020_096 Belediye ve bağlı kuruluşların prim borçlarının ertelenmesine ilişkin uygulama esasları belli olmuştur. 2020-04-23 2020_094 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır. 2020-04-23 2020_092 Nakdi ücret desteği uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belli olmuştur. 2020-04-23 2020_091 Covid-19 Ücretsiz İzin İşlemleri Modülü açılmıştır. 2020-04-23 2020_089 Kısa çalışma işçi bildirim listesi formu değişmiştir. 2020-04-22 2020_088 2020-10 sayılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi yayımlanmıştır. 2020-04-22 2020_087 2020 Yılı Mart Ayına ilişkin aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin verilme süresi uzatılmıştır. 2020-04-21 2020_084 Ücretsiz izne çıkarılan personel için SGK’da yeni eksik gün kodları tanımlanmıştır. 2020-04-17 2020_078 Kısa çalışma sürecinde yapılacak ücret dışı ödemeler SGK primine tabi midir? 2020-04-08 2020_072 Yapı işlerinde Covid-19 kapsamında dikkat edilmesi gerekli hususlar. 2020-04-08 2020_071 Yeni koronavirüs salgını kapsamında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin işyerlerinde aldıracağı tedbirler. 2020-04-08 2020_070 İşyerlerinde (Covid-19)’a karşı alınması gereken önlemler. 2020-04-07 2020_069 SGK eksik gün nedenlerine 27 kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler eklenmiştir. 2020-04-06 2020_066 Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi formu güncellenmiştir. 2020-04-06 2020_065 Yarım ücret ödenmesi halinde SGK bildirimleri. 2020-04-03 2020_062 Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Sgk Prim Ertelemesi. 2020-03-31 Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle prim ödemelerinin ertelenmesi. 2020-03-28 2020_052 7226 Sayılı Kanun İle İş Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler. 2020-03-28 2020_051 Kısa çalışma ödeneği başvuru formlarında değişiklik yapılmıştır. 2020-03-27 2020_050 Kısa çalışma ödeneği uygulamasında 7226 sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapılmıştır. 2020-03-22 2020_036 Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları ile ilgili olarak İŞKUR tarafından duyuru yayınlanmıştır. 2020-03-20 2020_033 İşyerlerinde Kısa Çalışma Uygulaması. 2020-03-16 2020_029 Corona Virüs veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı Yaşayan İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir 2020-03-16 2020_028 İş ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından Covid-19 (Koronavirus) 2020-03-02 2020_022 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine uzatılmıştır. 2020-03-02 2020_021 Ev hizmetlerinde kolay işverenliğe geçiş. 2020-03-02 2020_020 Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması yapılan pilot illerde bildirge verilmesi ile ilgili duyuru yayınlanmıştır. 2020-02-04 2020_012 MUH ve MUHGVK281 kodlu beyannamelerin uygulamadan kaldırıldığına ilişkin duyuru. 2020-02-04 2020_011 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzları Yayımlandı 2020-01-16 2020_008 SGK Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyanname Duyurusu 2020-01-16 2020_007 Hatalı teşvik kayıtları