2021 Yılı SGK Sirküleri

Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2021-12-14 2021_136 7326 Sayılı Kanun Kapsamında taksitli ödeme seçeneğini seçenlere SGK yeni bir hak tanıdı. 2021-12-14 2021_135 SGK uygulamaları bakımından elektronik tebligata ilişkin usul ve esaslar açıklandı. 2021-12-13 2021_134 SGK E-Tebligat Başvuru Süresi Uzatılmıştır. 2021-12-03 2021_129 SGK sigortalı işe giriş bildirgesi ekranında değişiklik yapılmıştır. 2021-12-03 2021_128 MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVKSGK beyannamelerinde değişiklikler yapıldı. 2021-11-12 2021_119 İŞ-KUR tarafından düzenlenen istihdam taahhütlü kurs ve program şartlarında değişiklik yapıldı. 2021-11-03 2021_112 Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin asgari işçilik raporu düzenleme sınırı artırıldı. 2021-10-08 2021_105 İşverenlerin geriye yönelik belge değişiklik işlemlerine ilişkin SGK düzenlemesi 2021-10-01 2021_099 Sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair işveren bildirimi uygulaması devam ediyor. 2021-09-24 2021_094 SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacaktır. 2021-09-20 2021_093 Yabancı uyruklu sigortalıların işe giriş bildirgelerinde değişiklik yapılmıştır. 2021-09-10 2021_090 Beş puanlık indirimde Türkiye geneli borç sorgusu uygulama dönemi başlangıç tarihi değişti. 2021-09-10 2021_888 SGK Genelgesi 2021-09-09 2021_089 Covid-19 tedbirleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi 2021-09-09 2021_087 Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu 2021-09-04 2021_084 İş Yerlerinde Çalışanlardan PCR Testi İstenebilecek 2021-08-27 2021_081 7326 sayılı Yapılandırma Kanun’unun başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. (SGK) 2021-08-20 2021_077 Asgari ücret desteğine ilişkin SGK Genelge’si yayımlandı. 2021-08-20 2021_076 Trafik idari para cezası karar tutanaklarına istinaden yapılan sigortalı tescillerine ilişkin SGK Genel Yazı yayımladı. 2021-08-20 2021_1111 sgk 2021-08-15 2021_075 Aşı olmamak işverene iş sözleşmesini fesih hakkı verir mi? 2021-07-23 2021_064 01.07.2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK'ya Yapılan Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler. 2021-07-23 2021_063 4447 Sayılı Kanun’un geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteği uygulaması. 2021-05-11 2021_050 Hisse devri, katılım, birleşme 2021-05-07 2021_047 2021 Mart Ayı KDV İadesi Mahsubu ile Sigorta Prim Ödemesine İlişkin SGK Genel Yazısı. 2021-05-07 2021_665 Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup 2021-05-05 2021_046 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan yeni prim desteğinin detayları belli olmuştur. 2021-05-05 2021_666 eden 2021/14 sayılı SGK Genelgesi 2021-05-03 2021_045 Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplamasında değişikliğe ilişkin SGK Genelgesi yayımlanmıştır. 2021-04-30 2021_042 Fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin uygulaması 30.06.2021 tarihine uzatılmıştır. 2021-04-23 2021_040 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar 2021-03-31 2021 – 034 Geriye Dönük Teşvik Alacaklarının Mahsubu. 2021-01-17 2021 – 016 Nakdi ücret, ilave istihdam ve istihdama dönüş teşvik ve destek tutarları %21,56 oranında arttırılmıştır.